| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:
Referat fra årsmøtet 2019

Lista fyr i solnedgang
Foto: Jonas Langbråten ©

Skrevet av: Styret
Sist oppdatert: 03.11.2019

Årsmøtet fant sted på Lista fyr 30. august. Her er referatet i sin helhet.
Til stede:
Jonas Langbråten, Anders Braut Simonsen, Morten Tjemsland, Espen Sundet Nilsen, Rolf Jørn Fjærbu (referent) samt ni medlemmer.

Saksliste:

1. Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Jonas Langbråten
Referent: Rolf Jørn Fjærbu

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

3. Årsberetning og regnskap
Jonas gjennomgikk årsberetningen som ble godkjent.
Espen gikk gjennom regnskapet for feltornitologene 2018. Regnskapet ble godkjent.

4. Kontingent
Det ble ikke krevd inn kontingent i 2019 og styret må beslutte hva som skal gjøres på dette punktet fremover.

5. Valg
En spesiell situasjon oppsto på forrige årsmøte da hele styret trakk seg. Det var dermed et helt nytt styre som ble etablert i etterkant. Konsekvensen av dette er at det kun var lederen som var på valg. Jonas ble gjenvalgt ved akklamasjon. Øvrige styremedlemmer er på valg neste år.

Eventuelt:
Under eventuelt ble det diskusjoner knyttet til hva FO skulle være i fremtiden. Av mer konkrete innspill kan følgende oppsummeres:

BirdAlarm:
Sven Inge Marcussen: Krev kontingent selv om det ikke produseres årlige tidsskrifter. Administrasjon av BirdAlarm og nettsider rettferdiggjør det.

Truls Wexhal Andersen: Det finnes muligheter for å etablere landsdekkende systemer for å erstatte BirdAlarm, som er gratis, gjør det mulig å sortere, stedfeste, filtrere funn. Truls tar gjerne en demo for styret på det.

Sven Inge Marcussen: Styret bør jobbe med å få ned prisen på BirdAlarm (konkurransen er større og apper blir billigere).

Fremtidsutsikter:
Truls Wexhal Andersen: Utfordret FO til å komme opp med noen fremtidsplaner/visjoner som rettferdiggjør en fortsatt drift.

Truls Wexhal Andersen: En idé som i noen grad kan erstatte et blad er jevnlige oppdateringer på Facebook med småstykker om opplevelser med sjeldenheter. Styret må ta stilling til realismen i dette.

Årlig blad bør kunne produseres uten krevende prosesser ved i stor grad å overlate skrivingen til personer med førstehåndsopplevelser med sjeldne fugler. Layout og trykk settes ut. Redaksjon på 3-4 personer som velger ut stoff og i noen grad kompletterer med artsfakta (utbredelse, bestandsutvikling, trekkmønster, funnstatistikk, etc.).

[Til artikkeloversikt]